Βήμα βήμα η έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι στο TAXISnet

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα myPROPERTY μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου οπότε και λήγει η προθεσμία. Μετά το πέρας των αιτήσεων των ιδιοκτητών ακινήτων, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται το αργότερα  μέχρι τις 11 Μαρτίου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που αναγράφονται και να πιστοποιήσουν ότι όντως όσοι έχουν αιτηθεί έχουν προβεί σε ασφάλιση του σπιτιού του. Τονίζεται, ότι την έκπτωση δικαιούνται όσοι έχουν ασφαλίσει πλήρως τα ακίνητά τους για τουλάχιστον 900 ευρώ ανά τετραγωνικό.  Μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο.

Πώς χορηγείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ;

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται μέσω κεντρικής εκκαθάρισης μετά από αίτηση του φορολογούμενου και διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Για τις κατοικίες που είναι ασφαλισμένες εντός του έτους 2023, η μείωση ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί μέσω της πρώτης κεντρικής εκκαθάρισης έτους 2024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Η είσοδος των φυσικών προσώπων στην ψηφιακή πύλη πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αν ο λήπτης ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, στην πλατφόρμα εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Ο ασφαλισμένος (λήπτης ασφάλισης) θα πρέπει να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ ακινήτου του με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ως εξής:

Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται ανά ΑΤΑΚ οι κατοικίες, όπως αυτές αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στη γραμμή που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΤΑΚ στη στήλη ασφαλιστήρια συμβόλαια» επιλέγει το εικονίδιο .

Στην οθόνη που ανοίγει, με το σύμβολο + επιλέγει από το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που τον αφορούν, αυτό που συσχετίζεται με το δικαίωμα (ΑΤΑΚ) που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας και το προσθέτει στην αίτηση. Θα πρέπει να επιλεχθούν και να προστεθούν στην αίτηση όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία συσχετίζεται η κατοικία.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ΑΤΑΚ ασφαλισμένης κατοικίας.

Τι ισχύει αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν συνιδιοκτήτες

Οι φορολογούμενοι, που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο θα αναρτηθεί και στην προσωπική τους θυρίδα, στη διαδρομή myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Τα μηνύματά μου. Για να τους χορηγηθεί η μείωση ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλουν και οι ίδιοι αίτηση, προκειμένου να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο φορολογούμενος όταν δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά την κατοικία του;

Αν ο φορολογούμενος είναι ο «λήπτης» ασφάλισης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία, η οποία εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία του.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι ο «λήπτης» της ασφάλισης, αλλά έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (π.χ. συνιδιοκτήτης), θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη της ασφάλισης, ώστε ο τελευταίος να εισέλθει στην πλατφόρμα και να τον συσχετίσει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο λήπτης ασφάλισης όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά την ασφαλισμένη κατοικία;

Όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.), θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία έκδοσής του, ώστε να αποστείλει τα ορθά στοιχεία.

Μέσω της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης της αρχικά υποβληθείσας αίτησης;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα ο φορολογούμενος να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την αίτησή του έως και την καταληκτική προθεσμία υποβολής.

Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή:

Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια το εικονίδιο στο πεδίο «Προβολή Αίτησης».

Στην οθόνη που ανοίγει, στο πεδίο «Επιλογές» πάνω δεξιά, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας τροποποιητικής δήλωσης, επισκόπησης του ιστορικού των δηλώσεων και εκτύπωσης της αίτησης.

Πώς ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την πορεία της αίτησής του;

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο «Αποτελέσματα αιτήσεων» και ενημερώνεται ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησής του, καθώς και για την έγκριση ή μη της χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ.

Καταργείται οριστικά το ροζ δίπλωμα οδήγησης – Πώς θα βγάλεις το πλαστικό

Χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα, παρότι η διαδικασία αντικατάστασης είναι σχετικά εύκολη, επιμένουν να κυκλοφορούν στους δρόμους με το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης. Η παλαιού τύπου άδεια οδήγησης όμως, πλέον έχει και επίσημα ημερομηνία λήξης, αν και δεν αναγράφεται πάνω στο έντυπο. Συγκεκριμένα, το χάρτινο δίπλωμα θα πάψει να βρίσκεται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου του 2033.

Μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας θα πρέπει να αντικατασταθεί υποχρεωτικά. Φυσικά, ο χρόνος λήξης είναι αρκετά μεγάλος, καθώς αγγίζει τα 9 χρόνια, ωστόσο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν, πως μπορεί να λήξει νωρίτερα και ειδικότερα μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Γιατί πρέπει να βγάλω το πλαστικό δίπλωμα

Το κλασικό ροζ έγγραφο έχει ισχύ μόνο στην Ελλάδα. Οπότε, αν θες να ταξιδέψεις σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης με το αυτοκίνητό σου ή να νοικιάσεις εκεί όχημα, δεν μπορείς να το πράξεις, καθώς τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ δεν το δέχονται.

Αντίθετα, το πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας αναγράφει όλα τα στοιχεία του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες και ενσωματώνει όλες τις δικλείδες ασφαλείας που ζητεί η νομοθεσία ώστε να προφυλάσσεται από πιθανή πλαστογραφία.

 

Για να αντικαταστήσεις το παλιό δίπλωμα με το καινούριο, μπορείς να το πράξεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας gov.gr. Βέβαια, για όσους που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα, υπάρχει και δυνατότητα αντικατάστασης της άδειας οδήγησης σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

Πώς θα αντικαταστήσω το δίπλωμα μέσω του gov.gr

Αφού εισέλθεις στο gov.gr, στη ενότητα Υπηρεσίες/Άδειες Οδήγησης και συνδεθείς μέσω TaxisNet επιλέγεις το πεδίο Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης. Εκεί, δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση της επιλεγμένης ψηφιακής διαδικασίας.

Στη συνέχεια επιλέγεις Έναρξη Διαδικασίας και το σύστημα σε κατευθύνει βήμα προς βήμα. Αφού συμπληρώσεις την Υπεύθυνη Δήλωση και κάνεις Αποδοχή, σου ζητάει να προσθέσεις μια φωτογραφία σας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς και την υπογραφή σου.

 

Το επόμενο βήμα είναι να εκδώσεις το παράβολο ηλεκτρονικά και να επιλέξεις τον τρόπο παραλαβής του νέου διπλώματος. Κατά το τέλος της διαδικασίας, θα σου ζητηθεί να κάνεις μια σύνοψη των βημάτων που πραγματοποίησες ώστε να ελέγξεις ξανά ότι όλα είναι σωστά.

Πόσο κοστίζει το παράβολο για αντικατάσταση του διπλώματος

Το παράβολο το πληρώνεις ηλεκτρονικά και το κόστος ανέρχεται στα 30 ευρώ. Στα στοιχεία που αποστέλλονται φαίνονται ο κωδικός πληρωμής, το ΑΦΜ, ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, η διεύθυνσης κατοικίας, το ΙΒΑΝ της τράπεζας, η κατηγορία παραβόλου και φυσικά το ονοματεπώνυμό σου.

Parents and Daughter Play Football. Guys Smile.

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Οφέλη – Παροχές

Εάν παραμένεις ακόμη δύσπιστος και αναρωτιέσαι γιατί η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι απαραίτητη, δεν έχεις παρά να μελετήσεις τα οφέλη που σου παρέχει σε σχέση με την κλασική αποταμίευση για μια ώρα ανάγκης. Θα κατανοήσεις ότι μία ασφάλεια υγείας σου παρέχει πολλά περισσότερα.

 

Η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας είναι εκείνο το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σε καλύπτει σε περίπτωση που αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα υγείας και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για την νοσοκομειακή περίθαλψη. Και μπορεί αυτό να ακούγεται απλό, ωστόσο δεν είναι, εάν αναλογιστείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το σύστημα υγείας στη χώρα μας και με τα οποία πιθανά έχεις έρθει αντιμέτωπος κι εσύ. Ταυτόχρονα, ο ιδιωτικός τομέας στις υπηρεσίες υγείας γίνεται ολοένα και πιο προσβάσιμος.

Τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας

Είναι φανερό ότι το βασικό πλεονέκτημα της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα, με αφορμή την πανδημία η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε άμεσα, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει αντανακλαστικά. Η προσθήκη παροχών και καλύψεων στα προγράμματα υγείας, όπως η δυνατότητα δωρεάν μοριακού τεστ, δείχνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ευέλικτες και κατανοούν τους ασφαλισμένους.

Ένα πρόβλημα υγείας δεν μπορεί να περιμένει, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και τα ασφαλιστικά προγράμματα φροντίζουν για σένα, προσφέροντάς σου:

 • εύκολη πρόσβαση χωρίς αναμονή, στο κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και σε τελευταίας ιατρικής τεχνολογίας μηχανήματα.
 • καλύτερο έλεγχο στην περίθαλψη, επιλέγοντας το νοσοκομείο που επιθυμείς και τους γιατρούς που εμπιστεύεσαι.
 • εξοικονόμηση χρημάτων, αφού τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας περιλαμβάνουν παροχές σε επίπεδο πρόληψης, όπως δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος, και καλύψεις πρωτοβάθμιας φροντίδας όπως διαγνωστικές εξετάσεις ή επισκέψεις σε γιατρούς.
 • δυνατότητα κάλυψης σε οποιαδήποτε θεραπεία ή επέμβαση χρειαστείς, ακόμα και στις πιο δύσκολες και υψηλού κόστους.

Επιπλέον, μία σημαντική παροχή στην επιλογή προγράμματος για την ασφάλεια υγείας είναι η δυνατότητα απευθείας πληρωμής του συμβεβλημένου νοσοκομείου, όπως και του ιατρού από την ασφαλιστική εταιρεία. Η συγκεκριμένη παροχή προσφέρεται στα προγράμματα της Groupama, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συμβεβλημένων νοσοκομείων και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας μας.

Η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας είναι εξαιρετικά σημαντικές και μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Παρότι οι Έλληνες παραμελούμε την υγεία μας, η ιδιωτική ασφάλιση συμβάλλει σημαντικά, με τις παροχές που διαθέτει, στην αλλαγή αυτής της νοοτροπίας. Και φυσικά, σου εξασφαλίζει ότι θα μπορείς να αντιμετωπίσεις το οποιοδήποτε πρόβλημα, χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία και αναμονή.

Ποιους αφορά η ασφάλεια υγείας;

Μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας απευθύνεται σε όλους. Τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, αφού υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία παρέχουν καλύψεις που ταιριάζουν στο προφίλ και τις ανάγκες του καθένα. Κάθε μέλος μιας οικογένειας μπορεί να έχει το δικό του ασφαλιστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις πραγματικές του ανάγκες.

Η ευελιξία μάλιστα που παρέχουν στις καλύψεις τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας της Groupama είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς καλύπτουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Έτσι μπορείς να επιλέξεις την ιδιωτική ασφάλιση που ταιριάζει σε κάθε μέλος της οικογένειάς σου, ή να επιλέξεις ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Εξάλλου, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας παιδιού εξασφαλίζει στο παιδί σου την καλύτερη περίθαλψη και φυσικά σου αφαιρεί το άγχος που όλοι οι γονείς έχουν για το τι θα συμβεί σε περίπτωση ανάγκης.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας ενηλίκου από την άλλη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων και παροχών, ώστε να νιώθεις ασφαλής σε κάθε στιγμή. Είτε χρειαστείς μια απλή επίσκεψη σε έναν γιατρό, είτε αντιμετωπίσεις ένα πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας για το οποίο χρειαστείς νοσοκομειακή περίθαλψη.

Εάν πάλι ανήκεις σε εκείνους που ταξιδεύουν, τότε καλό είναι να επιλέξεις ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα σου εξασφαλίζει πρόσβαση σε υπηρεσίας υγείας και στο εξωτερικό. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για το εξωτερικό είναι ένα προνόμιο που θα βρεις στα προγράμματα της Groupama. Ανάλογα μάλιστα με τα μέρη τα οποία επισκέπτεσαι, μπορείς να επιλέξεις και το αντίστοιχο πρόγραμμα που θα σου παρέχει κάλυψη τόσο σε Ευρώπη, όσο και εκτός Ευρώπης, αλλά και σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Οι καλύψεις που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας παρέχουν μία σειρά από καλύψεις και προνόμια και αφορούν στην νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα προγράμματα υγείας “Santé” της Groupama μάλιστα είναι ευέλικτα, οικονομικά και προσαρμόζονται στις ανάγκες του ασφαλισμένου.

Έτσι μπορείς να επιλέξεις είτε ισόβια, είτε ετήσια διάρκεια προγράμματος και ποσό συμμετοχής ανά έτος ή ανά περίπτωση. Είναι εξίσου σημαντικό ότι παρέχουν 100% κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα και έως 100% στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, οι καλύψεις που παρέχουν τα προγράμματα υγείας “Santé” της Groupama είναι οι εξής:

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας στο νοσοκομείο και στα εξωτερικά ιατρεία, επεμβάσεων και αμοιβών ιατρών
 • Κάλυψη χωρίς να απαιτείται έγκριση ή συμμετοχή του κοινωνικού φορέα ασφάλισης
 • Κάλυψη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό
 • Υψηλά ποσοστά κάλυψης, έως 100% των εξόδων
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας: Από σουίτα μέχρι τρίκλινο δωμάτιο
 • Δωρεάν ετήσιο check-up
 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Επίδομα τοκετού

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης αυτομάτως μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε επιπλέον δωρεάν παροχές και εκπτώσεις, όπως:

 • Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς σε επείγοντα και έκτακτα περιστατικά
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και εκπτώσεις σε επείγοντα και έκτακτα περιστατικά
 • Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
 • Ειδικές παροχές, όπως μείωση της συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας
 • Προνομιακά πακέτα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού
 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε συγκεκριμένους Ομίλους

Εκτός από τις καλύψεις και τις παροχές, κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας διακρίνεται και για τα οφέλη που προσφέρει, όπως:

 • Ελευθερία επιλογής νοσοκομείου και ιατρού
 • Επείγουσα μεταφορά σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 • 24ωρη γραμμή επικοινωνίας

Επίσης, αυτό που αναβαθμίζει τα προγράμματα υγείας της Groupama είναι ότι περιλαμβάνουν επιπλέον σύγχρονες καλύψεις που ολοκληρώνουν την ασφαλιστική εμπειρία, καλύπτοντας έξοδα για:

 • Ψυχιατρικές κλινικές
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Επεμβάσεις για πρόληψη
 • Συνεδρίες για νόσο Alzheimer και άνοια
 • Νοσηλεία στο σπίτι

ενώ προσφέρουν εκπτώσεις για οδοντιατρικές θεραπείες και πράξεις.

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας “Santé”

Στα επτά διαφορετικά προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης “Santé” της Groupama μπορείς να βρεις αυτό που καλύπτει τις ανάγκες σου και ανταποκρίνεται στο budget σου. Πιο συγκεκριμένα, τα “Santé Privilège” και “Santé Avantage” σου παρέχουν πλήρη ιατρική φροντίδα και φυσικά οικονομική εξασφάλιση. Το “Santé Confort Plus” προσφέρει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Το “Santé Excess” είναι ιδανικό για εσάς που έχετε και άλλον ασφαλιστικό φορέα, ενώ το “Santé Essentiel Plus” είναι εξίσου προσιτό και χρειάζεται μια μικρή δική σας συμμετοχή. Με το “Santé Selection” το κόστος παραμένει χαμηλό και η κάλυψη αφορά στον όμιλο της Ευρωκλινικής και στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Τέλος, μπορείς να συμπληρώσεις το ασφαλιστικό σου πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης επιλέγοντας ένα από τα τρία προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης της Groupama, “Santé Principe”, “Santé Vital” και “Santé Primaire” για να αποκτήσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες τριών μεγάλων ομίλων, όπως δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι ενός ποσού ετησίως, επισκέψεις σε ιατρούς με μόλις 10 ευρώ ανά επίσκεψη, ένα δωρεάν check-up το χρόνο, κ.ά..

Η ολοκληρωμένη ασφαλιστική εμπειρία που προσφέρει η Groupama περιλαμβάνει επιπλέον δύο προγράμματα πρόσθετης στήριξης, τα “Santé Opus” και “Santé Priorité”, με τα οποία μπορείς να λάβεις, μεταξύ άλλων, επίδομα για την κάλυψη εξόδων χειρουργικών επεμβάσεων και επίδομα από 10.000 έως 90.000 ευρώ σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής ασθένειας.

Επιλέγοντας λοιπόν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου, νιώθεις ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον. Εξασφαλίζεις άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας της επιλογής σου και φροντίζεις τόσο εσύ όσο και η οικογένειά σου να αντιμετωπίσετε όποιο πρόβλημα υγείας παρουσιαστεί.

7 λόγοι για τους οποίους ο χρόνος παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο είναι επωφελής για το παιδί σας!

Η σωστή ανατροφή και η ευεξία των παιδιών απαιτούν πολλά περισσότερα από απλώς μια ισορροπημένη διατροφή, την τακτική άθληση και την κατάλληλη εκπαίδευση. Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο αναδεικνύεται ως εξίσου σημαντικός παράγοντας, ιδίως όταν λαμβάνει χώρα στη φύση.

Σίγουρα, ως γονέας, έχετε αναρωτηθεί πόσο χρόνο αφιερώνει το παιδί σας στο παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, σε πάρκα, αυλές και παιδικές χαρές, σε σύγκριση με τον χρόνο που περνάει κλεισμένο στο σπίτι, μπροστά σε οθόνες υπολογιστών και τηλεοράσεων; Το ποσοστό αυτό είναι συνήθως αντιστρόφως ανάλογο και μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη στάση του παιδιού στις οικογενειακές δραστηριότητες. Συχνά, αντί να απολαμβάνει τη συντροφιά άλλων παιδιών της ηλικίας του, το παιδί αναζητά το κινητό τηλέφωνο ή το tablet, προκειμένου να παρακολουθήσει βίντεο ή να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτή η εικόνα είναι διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

Αν και η ασφάλεια στον εσωτερικό χώρο μπορεί να αναδεικνύεται ως ένα θέμα, ιδίως όταν πρόκειται για μικρά παιδιά  εμείς παρουσιάζουμε 7 σημαντικούς λόγους για να ενθαρρύνετε το παιδί σας να παίζει έξω, ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό γίνεται διότι το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο:

1) Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και κάνει τα παιδιά πιο χαρούμενα. Κατά την περίοδο του χειμώνα, όταν οι ημέρες γίνονται πιο κρύες και σκοτεινές, πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί προτιμούν να κρατούν τα παιδιά εντός σπιτιού για να παίξουν. Συχνά ακούμε την παλιά πεποίθηση ότι “το κρύο κάνει τα παιδιά να αρρωσταίνουν”. Εντούτοις, το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο τον χειμώνα έχει αποδειχθεί ότι έχει περισσότερα θετικά πλεονεκτήματα από αρνητικά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μικρόβια και οι μικροοργανισμοί είναι παρόντες και στους εσωτερικούς χώρους, και είναι πιο εύκολο για ένα παιδί να μολυνθεί σε μια ανεπαρκώς αεριζόμενη σχολική αίθουσα παρά κατά τον χρόνο παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον, σύγχρονες ερευνητικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που παρακολουθούν το σχολείο και απολαμβάνουν τον χρόνο τους στον εξωτερικό χώρο είναι πιο υγιή από τους συνομηλίκους τους που παραμένουν μέσα. Το φυσικό φως του ηλίου διεγείρει τον επιγονώδη αδένα, μέρος του εγκεφάλου που συμβάλλει στη διατήρηση του ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος και αυξάνει την αίσθηση ευτυχίας. Επιπλέον, η έκθεση στον ήλιο βοηθά στην παραγωγή βιταμίνης D (γνωστή και ως “βιταμίνη του ηλίου”), η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της υγιούς λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και της ανάπτυξης των οστών (Harvard Health Blog, “6 λόγοι για τους οποίους τα παιδιά χρειάζεται να παίζουν έξω”, www.health.harvard.edu).

 2) Βελτιώνει τις αισθητηριακές ικανότητες των παιδιών. Τα παιδιά που παίζουν στον εξωτερικό χώρο συχνά αναπτύσσουν καλύτερη μακρινή όραση σε σύγκριση με εκείνα που περνούν τον χρόνο τους σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, τα προσχολικά παιδιά εξασκούν όλες τις πέντε αισθήσεις τους – όραση, αφή, όσφρηση, ακοή και γεύση – για να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να μάθουν. Αντίθετα, τα παιδιά που εθίζονται στην τηλεόραση και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τείνουν να εξαρτώνται μόνο από δύο αισθήσεις, την ακοή και την όραση, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των αισθητηριακών τους δεξιοτήτων.

3) Βοηθά στη διατήρηση της συγκέντρωσης. Τα παιδιά που απολαμβάνουν τον χρόνο τους σε υπαίθριους χώρους συνήθως διαθέτουν μεγαλύτερη περιέργεια και είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν την προσοχή τους σε μια δραστηριότητα για περισσότερο διάστημα. Σε αντίθεση, τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους ασχολούμενα με δραστηριότητες που δεν απαιτούν τη δική τους ενεργή συμμετοχή για να ολοκληρωθούν, εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα να διαχειριστούν τις ανεξάρτητες δραστηριότητες ή να εμπλακούν σε νέες δραστηριότητες. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που πάσχουν από διαταραχή έλλειψης προσοχής/υπερκινητικότητας και περνούν πολύ χρόνο στον εξωτερικό χώρο εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα (Sanford Health, “Οι 5 κορυφαίοι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά που παίζουν έξω επωφελούνται”, news.sanfordhealth.org).

4) Αναπτύσσει δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε όλη τη ζωή τους. Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εκμάθηση των παιδιών:

  • Τον προγραμματισμό
  • Την ιεραρχοποίηση
  • Τη διαπραγμάτευση
  • Την επίλυση προβλημάτων
  • Τη δυνατότητα να ασχολούνται με πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα
  • Το να μην φοβούνται να αναλαμβάνουν ρίσκα
  • Τη δημιουργική χρήση της φαντασίας τους.

Με άλλα λόγια, αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες σε όλη τη ζωή τους, κυρίως κατά την επαγγελματική τους πορεία.

5) Είναι μια διασκεδαστική και αποτελεσματική μορφή άσκησης. Οι εξωτερικοί χώροι προσφέρουν στα παιδιά το ιδανικό περιβάλλον για τρέξιμο, άλματα, παιχνίδι με μπάλα, ποδηλασία, ανύψωση βαρών και μεταφορά αντικειμένων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν κινητικές δεξιότητες που βελτιώνονται με την εξάσκηση. Κατά συνέπεια, όταν τα παιδιά παίζουν έξω:

  • Ασκούνται αερόβια
  • Δυναμώνουν τα οστά και τους μύες τους
  • Αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες
  • Καίνε περισσότερες θερμίδες, μειώνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Και το καλύτερο από όλα, όλα αυτά τα επιτυγχάνουν με έναν τρόπο που το βρίσκουν πραγματικά διασκεδαστικό και απολαυστικό!

6) Συμβάλει στην ανάπτυξη της γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής εξέλιξης των παιδιών. Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, που δεν είναι βασισμένο σε αυστηρούς κανόνες, διδάσκει στα παιδιά την ακολούθηση μιας σειράς ενεργειών, τον διαμοιρασμό και την ανάπτυξη καλής συμπεριφοράς. Τα παιδιά που παίζουν έξω μπορεί να αναπτύξουν εφευρετικότητα και να είναι περισσότερο πρόθυμα να εξερευνούν και να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο γύρω τους, βασιζόμενα στις δικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, καθώς παίζουν με τα αδέρφια και τους φίλους τους, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές και οργανωτικές τους ικανότητες, μαθαίνουν την αξία της συνεργασίας και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στους άλλους.

7) Αναπτύσσει την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών. Η επαφή με τη φύση και οι αλλαγές που συμβαίνουν ανάλογα με την εποχή παρέχουν στα παιδιά νέες εμπειρίες και ευκαιρίες μάθησης, όπως τον κύκλο ζωής των φυτών. Ένα επιπλέον όφελος είναι ότι κάθε παιδί που αναπτύσσει σχέση με τη φύση γίνεται ένας ενήλικας που σέβεται και επιθυμεί να προστατεύει το περιβάλλον.

Όταν το παιδί σας παίζει έξω το χειμώνα, είναι σημαντικό να είναι κατάλληλα ντυμένο. Για παράδειγμα, να φορά ελαφριά ρούχα σε στρώσεις για να διατηρεί τη ζεστασιά του. Σε περίπτωση παιδιών που κρυώνουν γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε μια επιπλέον στρώση ρούχων και να τους εξοπλίσετε με σκούφο, κασκόλ και γάντια. Όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών, το καλό πλύσιμο των χεριών είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αποφυγή της εξάπλωσής τους.

Κινητό & αυτοκίνητο: Γνωρίζετε ποιες εφαρμογές σώζουν ζωές;

ΣΣε παλιότερο άρθρο μας αναφέραμε πως η απόσπαση προσοχής είναι η μάστιγα της εποχής μας και το κινητό είναι η νούμερο ένα αιτία. Υπάρχουν όμως μερικές εφαρμογές που σώζουν ζωές αν γίνεται ορθή χρήση τους.

Η χρήση του κινητού πίσω από το τιμόνι είναι μια εγκληματική συμπεριφορά και ανθρώπινες ζωές χάνονται χωρίς λόγο. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, μόνο στις Η.Π.Α. 400 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στη χρήση κινητού. Παρά τις προσπάθειες της Τροχαίας και την επίδοση αυστηρών προστίμων ως μια προσπάθεια καταστολής αυτής της συμπεριφοράς, υπάρχει μεγάλη μερίδα οδηγών που δεν αφήνει το κινητό από τα χέρια τους.

Σύνθετη δραστηριότητα η οδήγηση!

Εν αντιθέσει με ότι μπορεί να πιστεύουν αρκετοί, η οδήγηση δεν είναι μια απλή διεργασία. Τουναντίον είναι αρκετά πολύπλοκη, όπου ο μέσος οδηγός καλείται για κάθε 1,6 χιλιόμετρα, να λαμβάνει 20 αποφάσεις, ενώ διαθέτει λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο για να αποφύγει μια σύγκρουση. Επομένως αντιλαμβάνεστε γιατί δεν πρέπει να εστιάζετε την προσοχή σας σε μια οθόνη!

Επιπρόσθετα έρευνες μεγάλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων έχουν καταγράψει τα παρακάτω:

 

  • Οι οδηγοί που κρατούσαν στο χέρι το κινητό τηλέφωνο είχαν χρόνο αντίδρασης 30% υψηλότερο σε σύγκριση με αυτούς που είχαν επίπεδα αλκοόλης στο αίμα λίγο υψηλότερα από το επιτρεπόμενο όριο.

  • Οι οδηγοί που μιλούν σε κινητό που το κρατούν στο χέρι χρειάζονται μισό δευτερόλεπτο περισσότερο να αντιδράσουν σε κάτι ξαφνικό στον δρόμο σε σύγκριση με αυτούς που οδηγούν χωρίς κινητό. Μισό δευτερόλεπτο παραπάνω σημαίνει 14 μέτρα περισσότερα για να σταματήσει το αυτοκίνητο, όταν κινείται με 110 χιλιόμετρα την ώρα.

  • Ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών ήταν 50% μεγαλύτερος όταν μιλούσαν στο κινητό σε σύγκριση με εκείνους που οδηγούσαν κανονικά.

  • Ακόμα και το να μιλάτε μέσω Bluetooth ενώ οδηγείτε, ο κίνδυνος ατυχήματος είναι 4 φορές μεγαλύτερος κι αυτό γιατί ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πολύ πιο αργά τις οπτικές πληροφορίες που λαμβάνει

Η τεχνολογία στην προστασία των οδηγών

Σε μια προσπάθεια των εταιρειών κατασκευής smartphones να περιορίσουν τη χρήση κινητού πίσω από το τιμόνι και σε συνεργασία με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν ενσωματώσει πολλές από τις λειτουργίες του κινητού στο infotainment του αυτοκινήτου.

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων όπως η Apple και η Samsung έχουν ενσωματώσει διάφορες εφαρμογές, όπως το «Do Not Disturb Mode» το οποίο ενσωματώθηκε στο iOS 11 της Apple, αλλά και το In-Trafic Reply της Samsung τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στον χρήστη του κινητού, έστω και προαιρετικά είτε να απορρίψει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα, είτε να απλοποιήσει κυρίως μέσω των φωνητικών εντολών τη χρήση επιμέρους εφαρμογών, όπως αυτή της πλοήγησης.

Ανάλογη προσπάθεια κατέβαλαν και ανεξάρτητοι developers εφαρμογών, οι οποίοι δημιούργησαν apps που επί της ουσίας θέτουν αυτόματα ένα smartphone σε driving mode τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει την πορεία του.

Μερικές αξιόλογες εφαρμογές είναι το Drivemode, το AutoMate και το AutoZen, όπου και οι τρεις συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της απόσπασης προσοχής του οδηγού από το δρόμο. Αυτό που πρέπει να έχουν κατά νου οι οδηγοί, είναι πως ακόμα και με την αξιοποίηση των infotainment των αυτοκινήτων και τις λειτουργίες του κινητού σε αυτά, η χρήση πρέπει να γίνεται με λογική και σύνεση, αφού και η ενασχόληση με την μεγάλη οθόνη πάλι οδηγεί σε απόσπαση της προσοχής.

Τι συμβουλεύουμε τους οδηγούς για τη χρήση κινητού τηλεφώνου;

 

  • Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι απλά να μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ οδηγείτε!

  • Βάλτε το στη σίγαση και κάπου που δεν θα σας αποσπάει τη προσοχή! Η ζωή σας αξίζει περισσότερα από ένα τηλεφώνημα.

  • Αν είναι επιτακτική ανάγκη να κάνετε κάποια κλήση, τότε σταματήστε κάπου με ασφάλεια και κάντε το τηλεφώνημά μας.

  • Μη γράφετε/διαβάζετε μηνύματα μιας και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο από το να μιλάτε.

  • Εάν τύχει να πάρετε κάποιον τηλέφωνο και αντιληφθείτε ότι οδηγεί, πείτε του ότι θα ξανακαλέσετε και αποδεσμεύστε τον από το τηλέφωνο!

Ηλεκτρονικά πλέον οι μεταβιβάσεις οχημάτων!

AΑπλοποιείται σε μεγάλο βαθμό ο υπολογισμός κι η πληρωμή των τελών μεταβίβασης οχημάτων χάρη στη νέα υπηρεσία με την ονομασία «Υπολογισμός Τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δικύκλου».

Η υπηρεσία αυτή ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα του gov.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Η υπηρεσία, πλέον δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες ηλεκτρονικού υπολογισμού και πληρωμής των τελών μεταβίβασης οχήματος. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση στη λίστα των τραπεζικών λογαριασμών των περιφερειακών ενοτήτων όλης της χώρας, ώστε να πληρώσουν τα τέλη μεταβίβασης. Έτσι, θα επιλέξουν την υπηρεσία μεταφορών της επιλογής τους και θα ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση του οχήματος.

Η διαδικασία είναι απλή κι απαιτεί τα εξής στοιχεία:

 • ΑΦΜ ιδιοκτήτη
 • Αριθμό κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος
 • Ποσοστό κυριότητας
 • Έκδοση παραστατικού
 • Υπηρεσία, η οποία θα πραγματοποιήσει τη μεταβίβαση

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα το ποσό και εμφανίζει το IBAN των τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους μπορεί να καταθέσει κάποιος τα χρήματα. Ακόμη, για όποια τράπεζα είναι στο σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ΔΙΑΣ, η εφαρμογή θα εμφανίζει τον κωδικό RF. Με τη νέα αυτή υπηρεσία τέλη μεταβίβασης και η πληρωμή τους, δεν θα ταλαιπωρούν πλέον τους πολίτες ενώ παράλληλα θα αποσυμφορήσει τα ΚΕΠ ή την αρμόδια Περιφέρεια και την τράπεζα, πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης οχήματος. Η πλατφόρμα, λοιπόν, αποτελεί το πρώτο βήμα για την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος. Οι υπεύθυνοι, επομένως, στοχεύουν σε μια αμιγώς ψηφιακή διαδικασία χωρίς την προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού (χειρόγραφη αίτηση, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας).

Τι συμπληρώνει ιδανικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου με κάλυψη κλοπής;

ΟΟι κλοπές αυτοκινήτων ολοένα κι αυξάνονται κι η προστασία του οχήματος των πελατών σας είναι μείζονος σημασίας. Για αυτό θα πρέπει να προσθέσεις κάτι ακόμα στο αυτοκίνητό σου, πέρα από την επιβεβλημένη κάλυψη μερικής κι ολικής κλοπής.

Αυτό το κάτι παραπάνω είναι το αντικλεπτικό σύστημα, το οποίο θα αποτρέψει τους κλέφτες από το να στοχοποιήσουν το αυτοκίνητό σου. Βλέπεις οι συναγερμοί έχουν εξελιχθεί κατά πολύ στο πέρασμα των χρόνων, ακολουθώντας την τάση της εποχής που θέλει έξυπνες και παραμετροποιήσιμες συσκευές. Πέρα από το κλασικό κλείδωμα/ξεκλείδωμα, ο χρήστης μπορεί μέχρι και να ενεργοποιήσει τον κινητήρα εξ αποστάσεως. Παράλληλα μερικά συστήματα επιτρέπουν να χρησιμοποιεί ο χρήστης το smartphone του για να ελέγχει και να παρακολουθεί το αυτοκίνητο του.

Τι θα πρέπει να προσέχεις όταν επιλέγεις συναγερμό;

Κάθε αντικλεπτικό σύστημα έχει κάποια χαρακτηριστικά που αξίζουν και καλό θα ήταν να τα διαθέτει και το δικό σου. Όπως για παράδειγμα η αμφίδρομη επικοινωνία του χειριστηρίου με τον χρήστη, όπου παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα διαθέτουν και μια σειρά εντολών που ανταποκρίνονται και από απόσταση.

Η δυνατότητα της απομακρυσμένης απενεργοποίησης του κινητήρα, επιτρέπει στο χρήστη να σβήσει το μοτέρ, αν αντιληφθεί απόπειρα κλοπής.

Οι αισθητήρες κίνησης και πίεσης αντίστοιχα, θα ενεργοποιήσουν τον συναγερμό, αν κάποιος εισβάλει στο αυτοκίνητο ή σπάσει απλά το τζάμι. Με την ίδια λογική λειτουργούν και οι αισθητήρες κλίσης, οι οποίοι αναγνωρίζουν αν κάποιος προσπαθεί να «σηκώσει» το αυτοκίνητο για να κλέψει π.χ. τις ζάντες.

Όμως η τεχνολογία μας επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να έχουμε ενημέρωση μέσω sms ή εφαρμογής στο κινητό μας για το αν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ή για την γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου. Καλό θα ήταν το σύστημα που θα επιλέξετε να παρέχει την δυνατότητα εντοπισμού μέσω GPS, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την τοποθεσία του οχήματός σας και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν φεύγει ή εισέρχεται σε μια προγραμματισμένη περιοχή ή να ελέγχει και με τι ταχύτητα ταξιδεύει.

Δώσε βάση στην εγγύηση και στην αξιοπιστία!

Μεγάλη προσοχή στην εγγύηση, την συμβατότητα και στην αξιοπιστία του κάθε συναγερμού πριν προβείς στην οποιαδήποτε αγορά! Καλό θα ήταν να εμπιστευτείς κάποια επώνυμη μάρκα και να μην εμπιστευτείς απλά την ιντερνετική προσφορά που θα δείς στο mail σου! Όπως και σε κάθε άλλη μας αγορά, το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση, η οποία θα αναγράφει το χρόνο διάρκειας και τι ακριβώς καλύπτει.

Περιορίστε το θυμό πίσω από το τιμόνι για να μειώσετε την πιθανότητα ατυχήματος!

O θυμός πίσω από το τιμόνι είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στο 54% όλων των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως αποδεικνύει η έρευνα του Ινστιτούτου για την Οδική Ασφάλεια των Η.Π.Α.

Η οργή πίσω από το τιμόνι συνοδεύεται κατά κύριο λόγο από επιθετική οδήγηση, παράγοντας που υπήρχε στο 50% των τροχαίων ατυχημάτων που ερευνήθηκαν και είχαν μοιραία κατάληξη. Για την ακρίβεια σύμφωνα την πολυετή έρευνα, ο θυμός πίσω από το τιμόνι είχε ως αποτέλεσμα περίπου 30 θανάτους και 1.800 τραυματισμούς ετησίως. Στοιχεία που σίγουρα δεν χαροποιούν τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τι χαρακτηρίζουμε ως οργή πίσω από το τιμόνι;

Ως Road Rage ορίζουμε τη συμπεριφορά που εμφανίζει ένας οδηγός, ο οποίος βιώνει ακραία επιθετικότητα ή θυμό με σκοπό να δημιουργήσει ή να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Ο όρος road rage χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν τα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν έναν νέο όρο για την αυξανόμενη τάση των ακραίων επιθετικών περιπτώσεων οδήγησης. Οι περισσότεροι νομοθέτες την οργή πίσω από το τιμόνι την κατατάσσουν στα ποινικά αδικήματα, ενώ η επιθετική οδήγηση που τη συνοδεύει παραμένει τροχαία παράβαση.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως ότι η επιθετική οδήγηση και η οργή στο δρόμο δεν είναι το ίδιο, αν και η επιθετική οδήγηση συμβάλλει στην οργή του δρόμου. Σύμφωνα με το NHTSA, επιθετική οδήγηση ορίζεται όταν «ένα άτομο διαπράττει έναν συνδυασμό τροχαίων παραβάσεων κατά την κίνηση, ώστε να θέσει σε κίνδυνο άλλα άτομα ή περιουσία».

Τροχαία ατυχήματα και θάνατοι

 • Το 78% των οδηγών αναφέρουν ότι έχουν εμφανίσει τουλάχιστον μία επιθετική οδική συμπεριφορά τον περασμένο χρόνο, είτε φωνάζοντας, είτε κορνάροντας έντονα ώστε να δείξουν την ενόχληση τους στον άλλο οδηγό.
 • Οι πιο συνηθισμένοι τύποι οργής στο δρόμο είναι η οδήγηση πολύ κοντά στον προφυλακτήρα του άλλου οδηγού, οι φωνές ή το κορνάρισμα στο άλλο όχημα, παράγοντες που οδηγούν σε θανατηφόρα ατυχήματα.
 • Σε μια περίοδο επτά ετών, τα περιστατικά οργής προκάλεσαν 218 θανάτους και 12.610 τραυματισμούς. Σε ετήσια βάση μιλάμε για 30 θανάτους και 1.800 τραυματισμούς ετησίως.