Ασφάλιση Κατοικίας

Σε συνεργασία με Αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρίες.

Προτεραιότητα μας είναι η εξασφάλιση της κατοικίας μας, που με τόσο κόπο αποκτήσαμε, καινούρια ή παλαιότερη, κύρια ή εξοχική, η κατοικία μας είναι ο χώρος που νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια.

Αναμφισβήτητα είναι ο χώρος που απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές με την οικογένεια μας ή με φίλους.

Παράλληλα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας που αξίζει να προστατεύσουμε.

Ασφάλιση της κατοικίας σας από κάθε αιφνίδιο και τυχαίο κίνδυνο που μπορεί να την πλήξει.
Κάλυψη συνολικά της οικογενειακής εστίας με την μορφή πολυασφαλιστηρίου. Καλύπτει υλικές ζημιές κτιρίου και περιεχομένου.
Διευρυμένη κάλυψη ζημιών στο κτίριο ή στο περιεχόμενο από οποιαδήποτε αιτία.
Ευέλικτη επιλογή καλύψεων.

4 Λόγοι για να επιλέξετε τα προγράμματά μας.

  • Ολοκληρωμένη κάλυψη των ζημιών που τυχόν συμβούν στην οικία σας ή το περιεχόμενό της, από οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, μας δίνει την κάλυψη σε αντικείμενα υψηλής αξίας όπως χαλιά, πίνακες ζωγραφικής κλπ.

  • Κάλυψη των ζημιών του κτιρίου και των οικοσυσκευών σε αξία αντικατάστασης νέου.

  • Κάλυψη των ευθυνών σας για τις οικονομικές συνέπειες από την αστική ευθύνη προς τρίτους οι οποίες οφείλονται σε ζημιές αυτών από πράξεις δικές σας, των μελών της οικογένειας αλλά και των οικιακών βοηθών, κηπουρών κλπ.

  • Μη χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο κατά την ασφάλιση όσο και κατά την αποζημίωση.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Επικοινωνία