Ασφάλιση Επιχείρησης

Η επιχείρησή σας είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Θέλετε να διασφαλίσετε ότι η δραστηριότητά σας θα συνεχιστεί κανονικά σε περίπτωση κάποιας ζημιάς, ατυχήματος ή άλλου απρόοπτου γεγονότος. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι δεν θα επηρεαστεί ο οικονομικός προγραμματισμός σας ή ακόμη περισσότερο η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Για τις εγκαταστάσεις και τους πελάτες σας

Προνοήστε για τυχόν ζημιά στις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό ή τα εμπορεύματά σας, από πυρκαγιά, καιρικά φαινόμενα, σεισμό και άλλα έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα. Προστατευτείτε από τις οικονομικές συνέπειες και για ευθύνες που μπορεί να προκύψουν προς πελάτες, εργαζόμενους ή τρίτους.

Προσαρμόζετε τις καλύψεις στις ανάγκες και τις εργασίες της επιχείρησής σας. Επιλέγετε τον τρόπο και τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, ώστε να μην επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Φωτιά

Θραύση Κρυστάλλων

Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα

Αστική Ευθύνη

Κλοπή Περιεχομένου

Σεισμός

A Simpler Way to Buy Health Insurance Online

  • Easy sign-up – create an account in seconds and enroll during the annual open enrollment period or after a qualifying life event, such as moving to a new area or loss of employment.
  • 100% free service – compare health insurance quotes for free – all plans sold through eHealth cost the same as if you were buying directly.
  • A+ rating from the BBB – contact knowledgeable service team with any questions you have about your health insurance options. They’ll help you get the right coverage for you and your family.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Επικοινωνία