Ασφάλιση Οχημάτων

Σε συνεργασία με Αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρίες.

Το αυτοκίνητο είναι μέρος της καθημερινότητας μας και όχι αμελητέο περιουσιακό μας στοιχείο. Εκτεθειμένο καθώς είναι μαζί με εμάς σε πολλαπλούς κινδύνους, χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να είναι ασφαλισμένο. Όσο καλοί οδηγοί και να είμαστε, τίποτα δεν εγγυάται πως δεν θα βρεθούμε μπροστά σε απρόοπτο.

Αυτοκινήτου

Μηχανής

Φορτηγού

ΤΑΞΙ

Η ασφάλιση των οχημάτων δεν είναι καθόλου τυχαία, υποχρεωτική, από την Πολιτεία

  • Εκμηδενίζει την οικονομική ζημία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, που διαφορετικά θα μπορούσε να ήταν αφόρητη.
  • Εξασφαλίζει τους άλλους από δική μας αμέλεια.
  • Καλύπτει το πιθανά υψηλό κόστος απώλειας του οχήματός μας σε περίπτωση κλοπής, πυρκαγιάς ή καταστροφής.
  • Υποστηρίζει σε πιθανές Μηνύσεις εναντίον μας εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Επικοινωνία