Ασφάλιση Κατοικίδιων

Τα νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικίδιων παρέχουν ουσιαστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων ή/και ασθενειών σε σκύλους, ανεξαρτήτως ράτσας, καθαρόαιμων ή μη, και απευθύνονται σε όσους θέλουν να ασφαλίσουν το αγαπημένο τους κατοικίδιο, προσφέροντάς του την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Παράλληλα παρέχουν προστασία και σε εσάς ως
ιδιοκτήτη του κατοικίδιου.

Δαπάνες Νοσηλείας

Απώλεια Ζωής

Ιατρικές Δαπάνες

Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία

Όταν αγαπώ... προσφέρω, φροντίζω, προνοώ!

  • Τα προγράμματα καλύπτουν τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε για τη νοσηλεία του κατοικιδίου σας, με ελεύθερη επιλογή γιατρού ή κλινικής, αποκλειστικά εντός Ελλάδος.
  • Τα προγράμματα θα καλύψουν δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε για Εξετάσεις, Αμοιβές Ιατρών, Θεραπείες και Χειρουργικές Επεμβάσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του κατοικίδιού σας.
  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατοικίδιου θα λάβετε εφάπαξ αποζημίωση.
  • Με τα προγράμματα είστε καλυμμένος και εσείς ο ίδιος, ως ιδιοκτήτης του κατοικίδιου, τόσο νομικά, όσο και σε περιπτώσεις αστικής ευθύνης.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Επικοινωνία