Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Βήμα βήμα η έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι στο TAXISnet

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα myPROPERTY μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου οπότε και λήγει η προθεσμία. Μετά το πέρας των αιτήσεων των ιδιοκτητών ακινήτων, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται το αργότερα  μέχρι τις 11 Μαρτίου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που αναγράφονται και να πιστοποιήσουν ότι όντως όσοι έχουν αιτηθεί έχουν προβεί σε ασφάλιση του σπιτιού του. Τονίζεται, ότι την έκπτωση δικαιούνται όσοι έχουν ασφαλίσει πλήρως τα ακίνητά τους για τουλάχιστον 900 ευρώ ανά τετραγωνικό.  Μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο.

Πώς χορηγείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ;

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται μέσω κεντρικής εκκαθάρισης μετά από αίτηση του φορολογούμενου και διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Για τις κατοικίες που είναι ασφαλισμένες εντός του έτους 2023, η μείωση ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί μέσω της πρώτης κεντρικής εκκαθάρισης έτους 2024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Η είσοδος των φυσικών προσώπων στην ψηφιακή πύλη πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αν ο λήπτης ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, στην πλατφόρμα εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Ο ασφαλισμένος (λήπτης ασφάλισης) θα πρέπει να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ ακινήτου του με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ως εξής:

Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται ανά ΑΤΑΚ οι κατοικίες, όπως αυτές αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στη γραμμή που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΤΑΚ στη στήλη ασφαλιστήρια συμβόλαια» επιλέγει το εικονίδιο .

Στην οθόνη που ανοίγει, με το σύμβολο + επιλέγει από το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που τον αφορούν, αυτό που συσχετίζεται με το δικαίωμα (ΑΤΑΚ) που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας και το προσθέτει στην αίτηση. Θα πρέπει να επιλεχθούν και να προστεθούν στην αίτηση όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία συσχετίζεται η κατοικία.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ΑΤΑΚ ασφαλισμένης κατοικίας.

Τι ισχύει αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν συνιδιοκτήτες

Οι φορολογούμενοι, που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο θα αναρτηθεί και στην προσωπική τους θυρίδα, στη διαδρομή myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Τα μηνύματά μου. Για να τους χορηγηθεί η μείωση ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλουν και οι ίδιοι αίτηση, προκειμένου να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο φορολογούμενος όταν δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά την κατοικία του;

Αν ο φορολογούμενος είναι ο «λήπτης» ασφάλισης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία, η οποία εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία του.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι ο «λήπτης» της ασφάλισης, αλλά έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (π.χ. συνιδιοκτήτης), θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη της ασφάλισης, ώστε ο τελευταίος να εισέλθει στην πλατφόρμα και να τον συσχετίσει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο λήπτης ασφάλισης όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά την ασφαλισμένη κατοικία;

Όταν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.), θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία έκδοσής του, ώστε να αποστείλει τα ορθά στοιχεία.

Μέσω της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης της αρχικά υποβληθείσας αίτησης;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα ο φορολογούμενος να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την αίτησή του έως και την καταληκτική προθεσμία υποβολής.

Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή:

Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια το εικονίδιο στο πεδίο «Προβολή Αίτησης».

Στην οθόνη που ανοίγει, στο πεδίο «Επιλογές» πάνω δεξιά, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας τροποποιητικής δήλωσης, επισκόπησης του ιστορικού των δηλώσεων και εκτύπωσης της αίτησης.

Πώς ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την πορεία της αίτησής του;

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο «Αποτελέσματα αιτήσεων» και ενημερώνεται ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησής του, καθώς και για την έγκριση ή μη της χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ.

Parents and Daughter Play Football. Guys Smile.

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Οφέλη – Παροχές

Εάν παραμένεις ακόμη δύσπιστος και αναρωτιέσαι γιατί η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι απαραίτητη, δεν έχεις παρά να μελετήσεις τα οφέλη που σου παρέχει σε σχέση με την κλασική αποταμίευση για μια ώρα ανάγκης. Θα κατανοήσεις ότι μία ασφάλεια υγείας σου παρέχει πολλά περισσότερα.

 

Η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας είναι εκείνο το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σε καλύπτει σε περίπτωση που αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα υγείας και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για την νοσοκομειακή περίθαλψη. Και μπορεί αυτό να ακούγεται απλό, ωστόσο δεν είναι, εάν αναλογιστείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το σύστημα υγείας στη χώρα μας και με τα οποία πιθανά έχεις έρθει αντιμέτωπος κι εσύ. Ταυτόχρονα, ο ιδιωτικός τομέας στις υπηρεσίες υγείας γίνεται ολοένα και πιο προσβάσιμος.

Τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας

Είναι φανερό ότι το βασικό πλεονέκτημα της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα, με αφορμή την πανδημία η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε άμεσα, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει αντανακλαστικά. Η προσθήκη παροχών και καλύψεων στα προγράμματα υγείας, όπως η δυνατότητα δωρεάν μοριακού τεστ, δείχνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ευέλικτες και κατανοούν τους ασφαλισμένους.

Ένα πρόβλημα υγείας δεν μπορεί να περιμένει, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και τα ασφαλιστικά προγράμματα φροντίζουν για σένα, προσφέροντάς σου:

 • εύκολη πρόσβαση χωρίς αναμονή, στο κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και σε τελευταίας ιατρικής τεχνολογίας μηχανήματα.
 • καλύτερο έλεγχο στην περίθαλψη, επιλέγοντας το νοσοκομείο που επιθυμείς και τους γιατρούς που εμπιστεύεσαι.
 • εξοικονόμηση χρημάτων, αφού τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας περιλαμβάνουν παροχές σε επίπεδο πρόληψης, όπως δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος, και καλύψεις πρωτοβάθμιας φροντίδας όπως διαγνωστικές εξετάσεις ή επισκέψεις σε γιατρούς.
 • δυνατότητα κάλυψης σε οποιαδήποτε θεραπεία ή επέμβαση χρειαστείς, ακόμα και στις πιο δύσκολες και υψηλού κόστους.

Επιπλέον, μία σημαντική παροχή στην επιλογή προγράμματος για την ασφάλεια υγείας είναι η δυνατότητα απευθείας πληρωμής του συμβεβλημένου νοσοκομείου, όπως και του ιατρού από την ασφαλιστική εταιρεία. Η συγκεκριμένη παροχή προσφέρεται στα προγράμματα της Groupama, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συμβεβλημένων νοσοκομείων και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας μας.

Η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας είναι εξαιρετικά σημαντικές και μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Παρότι οι Έλληνες παραμελούμε την υγεία μας, η ιδιωτική ασφάλιση συμβάλλει σημαντικά, με τις παροχές που διαθέτει, στην αλλαγή αυτής της νοοτροπίας. Και φυσικά, σου εξασφαλίζει ότι θα μπορείς να αντιμετωπίσεις το οποιοδήποτε πρόβλημα, χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία και αναμονή.

Ποιους αφορά η ασφάλεια υγείας;

Μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας απευθύνεται σε όλους. Τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, αφού υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία παρέχουν καλύψεις που ταιριάζουν στο προφίλ και τις ανάγκες του καθένα. Κάθε μέλος μιας οικογένειας μπορεί να έχει το δικό του ασφαλιστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις πραγματικές του ανάγκες.

Η ευελιξία μάλιστα που παρέχουν στις καλύψεις τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας της Groupama είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς καλύπτουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Έτσι μπορείς να επιλέξεις την ιδιωτική ασφάλιση που ταιριάζει σε κάθε μέλος της οικογένειάς σου, ή να επιλέξεις ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Εξάλλου, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας παιδιού εξασφαλίζει στο παιδί σου την καλύτερη περίθαλψη και φυσικά σου αφαιρεί το άγχος που όλοι οι γονείς έχουν για το τι θα συμβεί σε περίπτωση ανάγκης.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας ενηλίκου από την άλλη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων και παροχών, ώστε να νιώθεις ασφαλής σε κάθε στιγμή. Είτε χρειαστείς μια απλή επίσκεψη σε έναν γιατρό, είτε αντιμετωπίσεις ένα πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας για το οποίο χρειαστείς νοσοκομειακή περίθαλψη.

Εάν πάλι ανήκεις σε εκείνους που ταξιδεύουν, τότε καλό είναι να επιλέξεις ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα σου εξασφαλίζει πρόσβαση σε υπηρεσίας υγείας και στο εξωτερικό. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για το εξωτερικό είναι ένα προνόμιο που θα βρεις στα προγράμματα της Groupama. Ανάλογα μάλιστα με τα μέρη τα οποία επισκέπτεσαι, μπορείς να επιλέξεις και το αντίστοιχο πρόγραμμα που θα σου παρέχει κάλυψη τόσο σε Ευρώπη, όσο και εκτός Ευρώπης, αλλά και σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Οι καλύψεις που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας παρέχουν μία σειρά από καλύψεις και προνόμια και αφορούν στην νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα προγράμματα υγείας “Santé” της Groupama μάλιστα είναι ευέλικτα, οικονομικά και προσαρμόζονται στις ανάγκες του ασφαλισμένου.

Έτσι μπορείς να επιλέξεις είτε ισόβια, είτε ετήσια διάρκεια προγράμματος και ποσό συμμετοχής ανά έτος ή ανά περίπτωση. Είναι εξίσου σημαντικό ότι παρέχουν 100% κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα και έως 100% στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, οι καλύψεις που παρέχουν τα προγράμματα υγείας “Santé” της Groupama είναι οι εξής:

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας στο νοσοκομείο και στα εξωτερικά ιατρεία, επεμβάσεων και αμοιβών ιατρών
 • Κάλυψη χωρίς να απαιτείται έγκριση ή συμμετοχή του κοινωνικού φορέα ασφάλισης
 • Κάλυψη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό
 • Υψηλά ποσοστά κάλυψης, έως 100% των εξόδων
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας: Από σουίτα μέχρι τρίκλινο δωμάτιο
 • Δωρεάν ετήσιο check-up
 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Επίδομα τοκετού

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης αυτομάτως μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε επιπλέον δωρεάν παροχές και εκπτώσεις, όπως:

 • Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς σε επείγοντα και έκτακτα περιστατικά
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και εκπτώσεις σε επείγοντα και έκτακτα περιστατικά
 • Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
 • Ειδικές παροχές, όπως μείωση της συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας
 • Προνομιακά πακέτα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού
 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε συγκεκριμένους Ομίλους

Εκτός από τις καλύψεις και τις παροχές, κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας διακρίνεται και για τα οφέλη που προσφέρει, όπως:

 • Ελευθερία επιλογής νοσοκομείου και ιατρού
 • Επείγουσα μεταφορά σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 • 24ωρη γραμμή επικοινωνίας

Επίσης, αυτό που αναβαθμίζει τα προγράμματα υγείας της Groupama είναι ότι περιλαμβάνουν επιπλέον σύγχρονες καλύψεις που ολοκληρώνουν την ασφαλιστική εμπειρία, καλύπτοντας έξοδα για:

 • Ψυχιατρικές κλινικές
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Επεμβάσεις για πρόληψη
 • Συνεδρίες για νόσο Alzheimer και άνοια
 • Νοσηλεία στο σπίτι

ενώ προσφέρουν εκπτώσεις για οδοντιατρικές θεραπείες και πράξεις.

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας “Santé”

Στα επτά διαφορετικά προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης “Santé” της Groupama μπορείς να βρεις αυτό που καλύπτει τις ανάγκες σου και ανταποκρίνεται στο budget σου. Πιο συγκεκριμένα, τα “Santé Privilège” και “Santé Avantage” σου παρέχουν πλήρη ιατρική φροντίδα και φυσικά οικονομική εξασφάλιση. Το “Santé Confort Plus” προσφέρει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Το “Santé Excess” είναι ιδανικό για εσάς που έχετε και άλλον ασφαλιστικό φορέα, ενώ το “Santé Essentiel Plus” είναι εξίσου προσιτό και χρειάζεται μια μικρή δική σας συμμετοχή. Με το “Santé Selection” το κόστος παραμένει χαμηλό και η κάλυψη αφορά στον όμιλο της Ευρωκλινικής και στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Τέλος, μπορείς να συμπληρώσεις το ασφαλιστικό σου πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης επιλέγοντας ένα από τα τρία προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης της Groupama, “Santé Principe”, “Santé Vital” και “Santé Primaire” για να αποκτήσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες τριών μεγάλων ομίλων, όπως δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι ενός ποσού ετησίως, επισκέψεις σε ιατρούς με μόλις 10 ευρώ ανά επίσκεψη, ένα δωρεάν check-up το χρόνο, κ.ά..

Η ολοκληρωμένη ασφαλιστική εμπειρία που προσφέρει η Groupama περιλαμβάνει επιπλέον δύο προγράμματα πρόσθετης στήριξης, τα “Santé Opus” και “Santé Priorité”, με τα οποία μπορείς να λάβεις, μεταξύ άλλων, επίδομα για την κάλυψη εξόδων χειρουργικών επεμβάσεων και επίδομα από 10.000 έως 90.000 ευρώ σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής ασθένειας.

Επιλέγοντας λοιπόν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου, νιώθεις ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον. Εξασφαλίζεις άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας της επιλογής σου και φροντίζεις τόσο εσύ όσο και η οικογένειά σου να αντιμετωπίσετε όποιο πρόβλημα υγείας παρουσιαστεί.

Τι συμπληρώνει ιδανικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου με κάλυψη κλοπής;

ΟΟι κλοπές αυτοκινήτων ολοένα κι αυξάνονται κι η προστασία του οχήματος των πελατών σας είναι μείζονος σημασίας. Για αυτό θα πρέπει να προσθέσεις κάτι ακόμα στο αυτοκίνητό σου, πέρα από την επιβεβλημένη κάλυψη μερικής κι ολικής κλοπής.

Αυτό το κάτι παραπάνω είναι το αντικλεπτικό σύστημα, το οποίο θα αποτρέψει τους κλέφτες από το να στοχοποιήσουν το αυτοκίνητό σου. Βλέπεις οι συναγερμοί έχουν εξελιχθεί κατά πολύ στο πέρασμα των χρόνων, ακολουθώντας την τάση της εποχής που θέλει έξυπνες και παραμετροποιήσιμες συσκευές. Πέρα από το κλασικό κλείδωμα/ξεκλείδωμα, ο χρήστης μπορεί μέχρι και να ενεργοποιήσει τον κινητήρα εξ αποστάσεως. Παράλληλα μερικά συστήματα επιτρέπουν να χρησιμοποιεί ο χρήστης το smartphone του για να ελέγχει και να παρακολουθεί το αυτοκίνητο του.

Τι θα πρέπει να προσέχεις όταν επιλέγεις συναγερμό;

Κάθε αντικλεπτικό σύστημα έχει κάποια χαρακτηριστικά που αξίζουν και καλό θα ήταν να τα διαθέτει και το δικό σου. Όπως για παράδειγμα η αμφίδρομη επικοινωνία του χειριστηρίου με τον χρήστη, όπου παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα διαθέτουν και μια σειρά εντολών που ανταποκρίνονται και από απόσταση.

Η δυνατότητα της απομακρυσμένης απενεργοποίησης του κινητήρα, επιτρέπει στο χρήστη να σβήσει το μοτέρ, αν αντιληφθεί απόπειρα κλοπής.

Οι αισθητήρες κίνησης και πίεσης αντίστοιχα, θα ενεργοποιήσουν τον συναγερμό, αν κάποιος εισβάλει στο αυτοκίνητο ή σπάσει απλά το τζάμι. Με την ίδια λογική λειτουργούν και οι αισθητήρες κλίσης, οι οποίοι αναγνωρίζουν αν κάποιος προσπαθεί να «σηκώσει» το αυτοκίνητο για να κλέψει π.χ. τις ζάντες.

Όμως η τεχνολογία μας επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να έχουμε ενημέρωση μέσω sms ή εφαρμογής στο κινητό μας για το αν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ή για την γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου. Καλό θα ήταν το σύστημα που θα επιλέξετε να παρέχει την δυνατότητα εντοπισμού μέσω GPS, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την τοποθεσία του οχήματός σας και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν φεύγει ή εισέρχεται σε μια προγραμματισμένη περιοχή ή να ελέγχει και με τι ταχύτητα ταξιδεύει.

Δώσε βάση στην εγγύηση και στην αξιοπιστία!

Μεγάλη προσοχή στην εγγύηση, την συμβατότητα και στην αξιοπιστία του κάθε συναγερμού πριν προβείς στην οποιαδήποτε αγορά! Καλό θα ήταν να εμπιστευτείς κάποια επώνυμη μάρκα και να μην εμπιστευτείς απλά την ιντερνετική προσφορά που θα δείς στο mail σου! Όπως και σε κάθε άλλη μας αγορά, το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση, η οποία θα αναγράφει το χρόνο διάρκειας και τι ακριβώς καλύπτει.