Τηλ. Επικοινωνίας: 2167005555

Ωρ. Λειτουργίας: 09:30 - 17:30

Επικοινωνία

Λειτουργούμε κατ` εντολή των πελατών μας.

Τα καθήκοντα  προς τους πελάτες μας είναι:

  • Η εξακρίβωση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας

  • Η επιλογή της καταλληλης ασφαλιστικής εταιρίας και του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος βάση αμερόληπτης ανάλυσης

Διατηρούμε την ανεξαρτησία μας «λειτουργικής & οικονομικής” έναντι κάθε ασφαλιστικής εταιρίας σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία.

Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται:

Ιδομενέως 159

Ίλιον Τ.Κ. 13121

2167005555

2168090857

info@eai.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Δευτέρα με Παρασκευή 09:30 - 17:30