Η ανασφάλεια οδηγεί στην ιδιωτική ασφάλεια

Η ανασφάλεια οδηγεί στην ιδιωτική ασφάλεια

Η ταλαιπωρία και η ελλιπής εξυπηρέτηση των ασθενών λόγω των τραγικών ελλείψεων στα δημόσια νοσοκομεία οδήγησαν στην εκτόξευση του αριθμού των Ελλήνων που ψάχνουν «στέγη» έξω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Από τη
Ρίτα Μελά

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ομολογουμένως «χτυπήθηκε» περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον θεσμό στη χώρα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε για ένατο χρόνο. Είναι σαφές ότι το κράτος δεν μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, καθώς πολλά δημόσια νοσοκομεία έχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σύγχρονα μηχανήματα και υποδομές, με συνέπεια ο κόσμος να ταλαιπωρείται και σε πολλές περιπτώσεις να μην εξυπηρετείται. Δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, που οι πολίτες δυσαρεστήθηκαν από τις παρεχόμενες από το κράτος υπηρεσίες Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η ιδιωτική ασφάλεια στην υγεία τα τελευταία χρόνια, παρά την οικονομική δυσπραγία των πολιτών, εμφανίζει κάποια σημάδια ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), «οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης ιδιωτικής ασφάλισης. Το 2017 συμμετείχαν 32 ασφαλιστικές επιχειρήσεις (το 2016 ήταν 35), με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 2,1 δισ. ευρώ.
Από έρευνα της ΕΑΕΕ προκύπτει ότι το 11% των πελατών τους είναι ασφαλισμένο για ασθένεια, ατύχημα και απλή ασφάλεια και το 31% για νοσοκομειακή περίθαλψη.

▲ Φοβίζουν τα νοσοκομειακά έξοδα

Σύμφωνα με έρευνα της GPO, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, είναι σημαντική η αύξηση του ποσοστού χρήσης ιδιωτικής ασφάλισης για κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων, τόσο πρωτοβάθμιων όσο και δευτεροβάθμιων.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 2.005 ατόμων από τις 22 Μαρτίου μέχρι τις 24 Απριλίου 2016 και παρουσιάστηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), στην ενότητα «Τρόποι κάλυψης εξόδων για νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας τον τελευταίο χρόνο».

Συγκεκριμένα, η χρήση της ιδιωτικής ασφάλειας στις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες Υγείας παρουσιάζει αύξηση από 2,6% τo 2006 σε 5,5% τo 2016. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2015 ήταν 4,4%, ενώ για το 2011 δεν ξεπερνούσε το 3,4%. Παράλληλα, πάντοτε όσον αφορά τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες Υγείας, η έρευνα καταδεικνύει ότι μειώνεται η πλήρης κάλυψη του ασφαλιστικού ταμείου από 64,3% σε 54% και ταυτόχρονα αυξάνεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας.

Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες έχει, επίσης, υποστεί μεταβολές. Στην ερώτηση «ποιοι οι τρόποι κάλυψης εξόδων για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας τον τελευταίο μήνα», οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν «με την ιδιωτική μου ασφάλιση» σε ποσοστό 1,8%, έναντι 1,4% το 2006.

Η αύξηση της χρήσης ιδιωτικής ασφάλισης στις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες Υγείας χαρακτηρίζεται «μικρή» από τον υπεύθυνο της έρευνας, διδάκτορα Οικονομικών της Υγείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρη Ζάβρα. Ωστόσο, εάν κάποιος δει αυτή την ομολογουμένως μικρή άνοδο μέσα στο πλαίσιο της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας που έχει χτυπήσει και την ασφαλιστική αγορά, τότε δεν είναι αμελητέα, σύμφωνα πάντα με τους ασφαλιστές.

Τα άτομα υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου γενικώς τείνουν να επιλέγουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες Υγείας του ιδιωτικού τομέα, όπως και αυτοί που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση.

Μείωση στις κρατικές παροχές περιμένει το 71% των πολιτών

Σημαντικό ποσοστό ατόμων κάνει συνδυαστική χρήση των υπηρεσιών Υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως αναφέρει ο δρ Ζάβρας, επισημαίνοντας πως τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας όσο και στη νοσοκομειακή περίθαλψη τα χαμηλά εισοδήματα συνδέονται με μικρότερη χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και νοσοκομείων. Στη διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών για νοσηλεία παρατηρείται τη δεκαετία 2006-2016 μια μικρή μείωση (από 9,9% σε 8,3%) των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία και ταυτόχρονα μια μικρή αύξηση (από 2% σε 3,1%) των εισαγωγών στα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Τον Ιούλιο του 2017 η MRB διεξήγαγε για λογαριασμό της ΕΑΕΕ έρευνα για την ιδιωτική ασφάλιση των Ελλήνων πολιτών. Στο ερώτημα τι πιστεύουν οι πολίτες ότι θα συμβεί στο μέλλον στις κρατικές παροχές υγείας (νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη), απάντησαν:
➥ Στις ηλικίες 45-55 ετών, με το 71% των ερωτηθέντων να είναι στην Αθήνα, πιστεύουν ότι οι κρατικές παροχές υγείας κατά 66% θα μειωθούν.
➥ Οτι θα μείνουν σταθερές, πιστεύει το 26% στις ηλικίες 25-34 ετών.
➥ Θα αυξηθούν, πιστεύει το 6%.
➥ Και το 2% δεν τοποθετήθηκε.

Τα ευρήματα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς πως ποσοστό 86% των πολιτών εκτιμά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας δεν είναι καθόλου ασφαλή, ενώ το 78% εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων θα χειροτερεύσει στο μέλλον.
Ολο και περισσότεροι, λοιπόν, πιστεύουν πως στο μέλλον τα έσοδά τους δεν θα επαρκούν για τις βασικές ανάγκες, με το 91% να θεωρεί ότι δεν θα επαρκεί η σύνταξή του για να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες που θα δημιουργηθούν στα χρόνια της συνταξιοδότησής του.

Πέραν όμως από τις συνταξιοδοτικές απολαβές, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τις παροχές της δημόσιας υγείας, με το 62% να πιστεύει πως οι παροχές υγείας μέσω ιδιωτικής ασφάλισης είναι σαφώς ανώτερες. Η έρευνα αποκαλύπτει πως οι Ελληνες πλέον επενδύουν στην ιδιωτική ασφάλιση, τοποθετώντας τη μάλιστα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους. Συμπερασματικά, όπως αναφέρει η εν λόγω έρευνα, η ιδιωτική ασφάλιση πλέον εμφανίζεται ως τρίτη βασική προτεραιότητα, μετά την εκπαίδευση των παιδιών και την κάλυψη των βασικών αγαθών επιβίωσης, σε πιθανή βελτίωση εισοδήματος.

Επιλογή με κριτήρια την εμπιστοσύνη αλλά και τη… σύνταξη

Είναι γεγονός, όπως προείπαμε, ότι ο χώρος της δημόσιας Υγείας εδώ και πολλές δεκαετίες λειτουργεί με πολλά προβλήματα και δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες δυσαρεστήθηκαν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας. Από την άλλη πλευρά, τα λάθη που διεπράχθησαν στο συνταξιοδοτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια έχουν οδηγήσει τις συντάξεις σε όλο και πιο καθοδική πορεία. Αυτοί, λοιπόν, είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες που επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση αυξάνονται σταδιακά, σύμφωνα με ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε προ διετίας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατεγράφησαν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία των πελατών των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ποιοι είναι, λοιπόν, εκείνοι που αργά αλλά σταθερά υπογράφουν συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλειας τα οποία περιλαμβάνουν και την υγειονομική κάλυψη;

Προκύπτει, λοιπόν, ότι όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση είναι στην πλειονότητά τους άτομα με χαμηλό εισόδημα αλλά καλό μορφωτικό επίπεδο. Οι περισσότεροι εργάζονται, συναντάμε, όμως, ανάμεσά τους και ανέργους.

Σχετικά με την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας αλλά και του προγράμματος ασφάλισης, είναι πολλοί οι παράγοντες που την επηρεάζουν και εξαρτώνται από τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πολίτη.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι αυτοί που επιλέγουν κάποιο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας είναι όσοι δεν εμπιστεύονται τα δημόσια νοσοκομεία και επιθυμούν την κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων τους.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, λοιπόν, η ιδιωτική ασφάλιση επιλέγεται από ανέργους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, από πολίτες δυσαρεστημένους από όσα τους προσφέρει το Ταμείο τους, καθώς και από άτομα που επιθυμούν καλύτερη νοσοκομειακή κάλυψη, ιατρικές εξετάσεις και σύνταξη.

πηγή: dimokratianews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *