ην παράταση ισχύος της άδειας οδήγησης οδηγών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, αποφάσισε το Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των εξεταστών και τη συνεπακόλουθη συσσώρευση σημαντικού αριθμού υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, μετά την 30η Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019, παρατείνεται έως  την  ημερομηνία  προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων  και συμπεριφοράς. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει, από την  ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση περισσότερο από:

  • Πέντε μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 30ή Αυγούστου 2018 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2018
  • Τέσσερις μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018
  • Τρεις μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση σύμφωνα µε το συνημμένο υπόδειγμα από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο.

Share This Story!

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod