Δίπλωμα οδήγησης: Τι προβλέπει το νέο σύστημα εξέτασης;

Δίπλωμα οδήγησης: Τι προβλέπει το νέο σύστημα εξέτασης;

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων.

Ειδικότερα, η διαδικασία έκδοσης διπλώματος χωρίζεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη θεωρητική εξέταση, με τον εξεταζόμενο να καλείται να δώσει τα σήματα οδήγησης πληρώνοντας 15 έναντι 10 ευρώ που ισχύει τώρα. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος οδηγός. Η δοκιμασία διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία μπορούν να διεξάγονται και την ίδια μέρα. Στο πρώτο στάδιο, εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) και εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το στάδιο αυτό, εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου οδηγού στο δεύτερο στάδιο, υποχρεούται να επανεξεταστεί και στο πρώτο.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται και στα δύο στάδια από τον υποψήφιο, ο οποίος επιβαίνει μόνος του πάνω στη μηχανή, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες στις οποίες παρών θα είναι ένας εξεταστής.

Πριν την εξέταση κάθε σταδίου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο εξεταστής για κάθε υποψήφιο οδηγό. Παράλληλα, εντός του οχήματος θα τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο, που να εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και να είναι διασυνδεδεμένη συνεχώς με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Μεταφορών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι ειδικές δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς θα διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος ενώ η εξαγωγή του αποτελέσματος θα γίνεται αυτόματα.

Σημειώνεται επίσης, ότι οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου κατόχου του οχήματος (δείτε εδώ αναλυτικά).